Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy

Yhteys­tie­dot

Osob Ali

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Man­dek Ali

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö

Kat­ja Ilmakari

HR- koor­di­naat­to­ri

Y-tun­nus

2977207-1

Osoi­te

Heik­ki­län­tie 7 A
00210 Hel­sin­ki

Verk­ko­las­ku­tus­tie­dot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na. Verk­ko­las­ku­jen käsit­te­ly on sekä lähet­tä­jäl­le että vas­taa­not­ta­jal­le nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin pape­ri­las­ku­jen käsittely.

Verk­ko­las­kuo­soit­teem­me ovat:

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solu­tions Oy
(E204503)

Verk­ko­las­kuo­soi­te

003729772071

OVT-tun­nus

003729772071

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö