Miten työ­uu­pu­mus ehkäistään?

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Miten työ­uu­pu­mus ehkäistään?
/

Vii­den­nes­sä jak­sos­sam­me jat­kam­me työ­uu­pu­muk­sen tee­mal­la: syven­nym­me kei­noi­hin, joi­den avul­la uupu­mus­ta pys­ty­tään ehkäi­se­mään työyh­tei­sös­sä. Mil­lä tavoin esi­mies voi joh­taa työ­hy­vin­voin­tia? Entä miten työ­pai­koil­la suh­tau­du­taan tera­pian mah­dol­li­suuk­siin? Vie­raa­nam­me on rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti Outi Insi­deOut -tera­pia­pal­ve­luis­ta. Jak­sos­sa Kat­ja ja Outi kes­kus­te­le­vat lyhyt­te­ra­pias­ta kei­no­na, jon­ka avul­la voi­daan ehkäis­tä työ­uu­pu­mus­ta ennakkoon.