Kul­tai­set hoi­ta­jat -podcast: Työ­hy­vin­voin­nin jäljillä

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Kul­tai­set hoi­ta­jat -podcast: Työ­hy­vin­voin­nin jäljillä
/

Ensim­mäi­ses­sä jak­sos­sa asian­tun­ti­ja­vie­raa­na on lähi- ja perus­hoi­ta­ja­liit­to supe­rin puheen­joh­ta­ja Sil­ja Paa­vo­la. Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan mm. työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nis­ta, työ­ai­ka­lais­ta, hoi­ta­jien palk­kauk­ses­ta ja työturvallisuudesta.