Kuin­ka koh­da­taan muistisairas?

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Kuin­ka koh­da­taan muistisairas?
/

Muis­ti­sai­rauk­sien stig­ma on edel­leen vah­va ja se vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti hoi­toon hakeu­tu­mi­seen. Kuu­lem­me­täs­sä jak­sos­sa ammat­ti­lai­sen näkö­kul­mas­ta sii­tä, min­kä­lais­ta on muis­ti­sai­rau­den ennal­taeh­käi­sy. Entä min­kä­lai­ses­sa tilan­tees­sa täy­tyy osa­ta kat­soa poti­laan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den ohi? Vie­raak­sem­me saa­puu­muis­ti­neu­vo­ja Jari Joki­luh­ta Hel­sin­gin muistiyhdistyksestä.