Jak­so 8: Min­kä­lai­nen on hyvä hoitaja?

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Jak­so 8: Min­kä­lai­nen on hyvä hoitaja?
/

Onko hoi­toa­la edel­leen ainoas­taan kut­su­musam­mat­ti? Yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta leik­kaus­sa­leis­saa­nes­te­sia­hoi­ta­ja­na toi­mi­nut Sirk­ku Lat­vio työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä hoi­to­työn opet­ta­ja­na. Miten käsi­tys hyväs­tä­hoi­ta­jas­ta on muut­tu­nut vuo­sien var­rel­la, vai onko hyviä ja huo­no­ja hoi­ta­jia edes olemassa?