Jak­so 7: Vie­ras­kie­lis­ten ikäih­mis­ten arki

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Jak­so 7: Vie­ras­kie­lis­ten ikäih­mis­ten arki
/

JADE-toi­min­ta­kes­kus on vie­ras­kie­lis­ten ikäih­mis­ten mata­la­kyn­nyk­si­nen koh­taa­mis­paik­ka ja pal­ve­lu­neu­von­nan­kes­kus. Vie­raam­me Susan­na Leh­to­vaa­ra on Jade yhtei­sö ry:n asian­tun­ti­ja, ja täs­sä jak­sos­sa hän kertoo,minkälaisia haas­tei­ta tämä kas­va­va väes­tö koh­taa arjes­sa. Mil­lai­sin tavoin hei­tä tue­taan? Poh­dim­me myös,millaisin kei­noin vie­ras­kie­lis­ten ikään­ty­vien ihmis­ten yhden­ver­tai­suut­ta ja osal­li­suut­ta yhteis­kun­nas­sa voidaanedistää.